Om Tentamera

Digitalisering är en utmaning som plågar många universitet och högskolor runt om i Sverige, vilket har gjort att studenter tvingats navigera ett förvirrande träsk av hemsidor, system och oåtkomliga dokument. Detta vill vi ändra på, då vi vet att man med hjälp av teknik kan effektivisera och förenkla många delar av undervisningen. Eftersom gamla tentafrågor är ett utmärkt sätt att testa sina kunskaper och få en överblick på kursmålen valde vi att fokusera på detta område. Resultatet blev Tentamera.

Tentamera är ett verktyg som låter dig importera och arbeta med extentor från ditt universitet. Genom att läsa av och analysera innehållet i PDF-format kan vi skapa en helt digital version av tentan som du sedan kan använda för att plugga så effektivt som möjligt. Med hjälp av den inbyggda quiz-funktionen kan du testa dig själv på frågor från flera tentor samtidigt, utifrån specifika kategorier eller baserat på en sökterm. Tentamera kommer sedan att ge dig värdefull statistik och utifrån hur du svarar kommer applikationen automatiskt att föreslår vilka frågor du bör repetera genom den vetenskapligt baserade inlärningstekniken spaced repetition. Allt detta hjälper dig att signifikant minska tiden som krävs för att plugga, förbättra dina studieresultat och få mer tid över till annat.

Tentamera är ett projekt med stöd från Lundaläkare Studentförening

Frågor eller funderingar? Du når oss på tentamera@lundalakare.se.